czwartek, 24 stycznia 2013

Khan Academy

Od niedawna działa w Polsce polska wersja językowa darmowej platformy edukacyjnej Khan Academy. Twórca portalu - Salman Khan - to biznesmen posiadający własną wizję edukacji, "oderwanej od bezpośrednich relacji nauczyciela z uczniem i zakładającej, że samokształcenie jest optymalną formą uczenia się"." Platforma skierowana jest głównie do uczniów, którzy żyją tam, gdzie nie ma szkół i pedagogów". Może być także pomocą dla nauczycieli, którzy oprócz prezentacji mają możliwość wykorzystania w trakcie zajęć interaktywnych ćwiczeń. Materiały Khan Academy przygotowywane są przez wolontariuszy z całego świata.

źródło: Kurier Edukacyjny Wydawnictwa Operon


środa, 16 stycznia 2013

Cyfrowe opowieściCiekawą formą użycia nowych technologii w kształceniu dzieci mogą być cyfrowe opowieści (Digital Storytelling). Metoda ta polega na tworzeniu krótkich 2-5 minutowych filmów, w których uczniowie łącząc słowa z obrazem wypowiadają
się  w  multimedialnych  historiach.
Zalety Digital Storytelling:
 • rozbudzanie kreatywności dzieci z wykorzystaniem dostępnej  technologii, szczególnie  cyfrowej 
 • korelacja edukacji plastycznej, przyrodniczej, polonistycznej, medialnej i informatycznej 
 • kształcenie  umiejętności językowych, czytania,  pisania  -  pisanie scenariusza, wypowiadanie się w trakcie procesu tworzenia filmu ,opowiadanie historii na postawie obrazów 
 • kształcenie  umiejętności matematycznych,  logicznego myślenia organizacja projektu, ,  układanie  kolejności obrazów, edycja materiału filmowego,
 • kształcenie  umiejętności plastycznych- przygotowanie obrazów 
 • kształcenie umiejętności współpracy w grupie - wspólna praca nad projektem
 • wzbogacanie wiedzy uczniów w różnych dziedzinach (zależnie od tematyki filmów)
 • wzrost motywacji oraz zaangażowania emocjonalnego uczniów - ważne i ciekawe dla dzieci zadanie

na podstawie Podręcznika nauczyciela „Wykorzystanie nowoczesnych technologii na etapie edukacji wczesnoszkolnej” przygotowanego przez  Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów

wtorek, 15 stycznia 2013

Nowoczesne nauczanie

Operon propaguje nowatorskie podejście do kwestii zadań zlecanych uczniom, zarówno na lekcji jak i w domu. Poleca zastosowanie aplikacji to tworzenia komiksów. Znajdują się one na anglojęzycznych stronach: http://www.pimpampum.net/bubblr/http://www.bubblesnaps.com/. Ja ze swej strony polecałabym raczej ToonDoo i Story Jumper, które są bardziej rozbudowane i umożliwiają tworzenie oryginalnych książeczek. Ciekawy opis pierwszego z tych programów możecie znaleźć tu: ToonDoo
A tutaj przykłady:
 • z pimpampum: ferie
 • z Toon Doo: poniżej


poniedziałek, 14 stycznia 2013

prace bożonarodzeniowe

Jakie naprawdę są „Dzieci sieci”?

Od 1 lipca – 13 grudnia 2012 roku Instytut Kultury Miejskiej z  Gdańska przeprowadził badanie dotyczące „Dzieci sieci”.  Sprawdzano wiedzę i kompetencje uczniów od 9 do 13 roku życia. Z badań wynikają następujące wnioski:
 • polskie dzieci nie potrafią korzystać z pełni możliwości oferowanych przez internet, nie mają na jego temat rozbudowanej wiedzy, a ich kompetencje komunikacyjne są niewielkie
 • niewielu z nich wnika w sposoby zabezpieczania się przed użytkownikami, którzy mogą zrobić im krzywdę, często nie uświadamiają sobie zagrożeń, jakie na nich czyhają, nie bronią sie przed niebezpieczeństwami
 • nie potrafią korzystać z  zaawansowanych funkcji wyszukiwarek
 • bezkrytycznie przyjmują zamieszczone w internecie informacje 
 • nie radzą sobie z odróżnieniem merytorycznej treści od reklamy czy promocji
 • nie mają zbyt rozległej wiedzy w kwestii praw autorskich
Podsumowując, autorzy raportu uważają, że "Nie wystarczy skupienie się tylko na używaniu samych narzędzi multimedialnych, takich jak projektory czy tablice multimedialne. Należy tak zorganizować środowisko edukacyjne, by internet stał się jego integralną częścią”.

(http://www.dzieci-sieci.pl/)
http://mashup.ikm.gda.pl/.

niedziela, 13 stycznia 2013

Czy jesteś cyfrowym tubylcem?

Termin "cyfrowy tubylec" stworzony został przez amerykańskiego projektanta i teoretyka gier komputerowych Marc'a Prensky'ego (cyfrowi imigranci i tubylcy) który zauważył różnice w kompetencjach komunikacyjnych i wzorcach zachowań między nowym pokoleniem, wyrosłym na grach komputerowych i stałym dostępie do sieci, a ludźmi traktującymi nowe technologie z nieufnością (cyfrowi imigranci).