środa, 16 stycznia 2013

Cyfrowe opowieściCiekawą formą użycia nowych technologii w kształceniu dzieci mogą być cyfrowe opowieści (Digital Storytelling). Metoda ta polega na tworzeniu krótkich 2-5 minutowych filmów, w których uczniowie łącząc słowa z obrazem wypowiadają
się  w  multimedialnych  historiach.
Zalety Digital Storytelling:
  • rozbudzanie kreatywności dzieci z wykorzystaniem dostępnej  technologii, szczególnie  cyfrowej 
  • korelacja edukacji plastycznej, przyrodniczej, polonistycznej, medialnej i informatycznej 
  • kształcenie  umiejętności językowych, czytania,  pisania  -  pisanie scenariusza, wypowiadanie się w trakcie procesu tworzenia filmu ,opowiadanie historii na postawie obrazów 
  • kształcenie  umiejętności matematycznych,  logicznego myślenia organizacja projektu, ,  układanie  kolejności obrazów, edycja materiału filmowego,
  • kształcenie  umiejętności plastycznych- przygotowanie obrazów 
  • kształcenie umiejętności współpracy w grupie - wspólna praca nad projektem
  • wzbogacanie wiedzy uczniów w różnych dziedzinach (zależnie od tematyki filmów)
  • wzrost motywacji oraz zaangażowania emocjonalnego uczniów - ważne i ciekawe dla dzieci zadanie

na podstawie Podręcznika nauczyciela „Wykorzystanie nowoczesnych technologii na etapie edukacji wczesnoszkolnej” przygotowanego przez  Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz