środa, 29 maja 2013

Edukacja archaiczna i nieskuteczna?

Po krytyce słabego przygotowania nauczycieli nastąpiła krytyka całego systemu edukacji. Według prof. Petera Graya "obecny system unieszczęśliwia dzieci i testuje granice ich wytrzymałości psychicznej". Uczniowie przesiadując w szkolnych ławkach wiele godzin, nie wykorzystują tego czasu efektywnie, nie rozwijają swoich zainteresowań, pasji, talentów, ani nie kształcą pożądanych w dzisiejszych czasach cech charakteru i nawyków skutecznego działania. Te cechy to m.in. gotowość do podejmowania wyzwań, otwartość na zmianę, umiejętność rozwiązywania problemów, kreatywność. "Szkoła rzadko ma czas na rozwijanie indywidualnych talentów. Zajęta jest masową edukacją i przygotowaniem do egzaminów".
Paradygmat edukacji przyszłości to samodzielna praca, uczenie się z wykorzystaniem zasobów sieci, czytanie i samodoskonalenie. Szkoła ma być miejscem dyskusji, eksperymentów, badań, rozwijania potencjału uczniów.

na podstawie artykułu Witolda Kołodziejczyka "Nowy trend w edukacji"

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz