piątek, 21 czerwca 2013

Nauczyciel: przewodnik zamiast kaznodziei

Tytuł tego posta to jednocześnie tytuł artykułu Piotra Bińczaka. Autor wymienia w nim zalety szkolnictwa w Finlandii. Skupia się przy tym szczególnie na roli nauczycieli, gloryfikując w pewien sposób ich pracę.  Z drugiej strony ukazuje polskiego nauczyciela, krytykując jego apodyktyczność, która to postawa ma szkodliwy wpływ na "kształtowanie młodych umysłów".
Jak zauważa Roman Lorens anachroniczny model nauczania jest, w dobie rozwoju technologii ICT* i pojawienia się pokolenia Z (cyfrowych tubylców), nie do przyjęcia.
Pomijając wypowiedzi obu autorów, musimy pamiętać o słowach Alberta Einsteina: "Nauka w szkołach powinna być prowadzona w taki sposób, aby uczniowie uważali ją za cenny dar, a nie za ciężki obowiązek.”

* ang. Information and Communication Technologies 
artykuł Piotra Bińczaka

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz