sobota, 20 lipca 2013

„Jak wyszkolić cyferbelfra”

Jacek Ścibor, założyciel grupy superbelfrzy, w jednym ze swoich artykułów, prowadzi rozważania „Jak wyszkolić cyferbelfra”. Koniecznym jest spełnienie czterech podstawowych warunków:
1. Dyrektor- Lider, który ma swoją, będącą zbiorem wymarzonych efektów, wizję szkoły; który potrafi słuchać i modyfikować tą wizję, gdy natrafi na lepsze niż jego pomysły; którego zadaniem jest ułatwianie pracy.
2. Dostępność do sieci – łącze szybkie i niezawodne, profesjonalne - z serwisem, administratorem, itp.; jego zapewnienie należy do zadań dyrektora.
3. Sprzęt – spełniający potrzeby nauczyciela służbowy laptop, ekran, projektor, głośniki.
4. Szkolenia – w zakresie narzędzi (programów) ; szkolenia w formie warsztatów, a później „nakazanie” wykorzystania tych programów na lekcji.
Dalej autor artykułu wymienia inne pojęcia warunkujące powodzenie „cyfrowej szkoły”. Są to:
1. Świadomość edukacyjna – zmiany edukacyjnego świata, roli nauczyciela.
2. Samoświadomość – świadomość własnych e-potrzeb, będąca warunkiem do wdrożenia na zajęciach TIK.
3. Chcenie – wykrzesanie motywacji do podjęcia dodatkowej pracy w zamian za…brak jakichkolwiek gratyfikacji. Wychodzi na to, że możliwe jest to tylko w przypadku pasjonatów.
4. Współpraca – z innymi nauczycielami i uczniami w sieci, aby możliwe było skierowanie ich „sieciowych aktywności na edukacyjne tory”.
5. Komunikowanie – dzielenie się wiedzą z innymi nauczycielami, konieczność znajomości „jedynego słusznego języka światowej edukacji”.

niedziela, 14 lipca 2013

Profil Nauczyciela XXI wieku

Barbara Ostrowska-nauczyciel, szkoleniowiec i egzaminator matury międzynarodowej zamieściła na portalu superbelfów artykuł , w którym wymienia szereg cech idealnego nauczyciela. Wyidealizowany obraz zakłada miłość do zawodu, entuzjazm, pasję oraz stosowanie się do zasady lifelong learning. Skupia się wokół pięciu obszarów:
  1. Nauczyciel jako partner, a jednocześnie autorytet i wzór dla uczniów, zarażający ich swoją pasją oraz stymulujący rozwój, nastawiony na wykształcenie w nich umiejętności poszukiwania informacji i rozwiązywania problemów ; trochę jak „dobry duch, opiekun” pozwalający uczniom na samodzielny rozwój.
  2. Nauczyciel ustawicznie poszukujący- nowych treści, metod pracy; chcący się uczyć, elastyczny.
  3. Nauczyciel rozumiejący współczesny świat, co zakłada nie tylko korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych, ale czerpanie z bogatego dorobku mediów. Gwarantuje to przekazywanie uczniom odpowiedniej wiedzy, wzbudzenie ich zainteresowania, wykształcenie w nich umiejętności właściwego jej przetwarzania i stosowania.
  4. Nauczyciel biegły komunikacyjnie, zarówno w szerokich kontaktach społecznych, jak i kompetentny w zakresie posługiwania się współczesnymi narzędziami ( e-mail, dziennik elektroniczny, telefon) oraz biegły językowo, co umożliwia korzystanie z dorobku globalnego.
  5. Nauczyciel umiejący dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem, mający czas i chęci na spotkania w celu wymiany poglądów, rozwiązywania problemów, itp.
Tytuł posta został zaczerpnięty z artykułu B.Ostrowskiej.