poniedziałek, 1 września 2014

Przed kolejnym rokiem szkolnym

Na portalu ClassDojo, stworzonego w celu pomocy nauczycielom w procesie oceniania uczniów oraz szybkiej i łatwej poprawy ich zachowania, znalazłam 15 porad na temat stworzenia pozytywnej atmosfery w klasie. Autorka sugeruje, że trzeba zacząć je wprowadzać już od pierwszego dnia w szkole. Ponieważ ten dzień nadszedł, co dla niektórych może być źródłem frustracji J, warto je przytoczyć.
Oto one, z dołożonymi uwagami własnymi:
 1. Witanie uczniów miłym słowem. Często mina i postawa nauczyciela (siedzi przy biurku, nie zainteresowany wchodzącymi) nie zachęca do wejścia do klasy.
 2. Ustalenie najważniejszych reguł zachowania (około trzech) i wyeksponowanie ich w widocznym miejscu (np. nie przerywamy mówiącemu, jeśli się nie zgadzamy z wypowiedzią kolegi, nie obrażamy go, itd.). Reguły mają być krótkie.
 3. Porządek w klasie, dobra organizacja – uczniowie muszą wiedzieć, gdzie znajdą potrzebne im materiały.
 4. Zauważanie wysiłku włożonego przez uczniów w pracę, stosowanie pochwał, nagród, informacja dla rodziców.
 5. Eksponowanie prac uczniowskich, co daje poczucie dumy.
 6. Cierpliwość, kontrolowanie swojego zachowania.
 7. Kontrolowanie pracy uczniów, umiejętność  rozpoznania potrzeb, czemu sprzyjać ma „chodzenie po sali”.
 8. Nauczyciel  jako pozytywny wzorzec w życiu uczniów.
 9. Dobre relacje z uczniami.
 10. Docenianie roli dowcipu, humoru – znalezienie czasu na opowiadanie zabawnych historyjek.
 11. Bycie konsekwentnym.
 12. W razie problemów rozmowa z uczniem bez „wywyższania się” (na poziomie oczu).
 13. Umożliwienie aktywności twórczej.
 14. Umiejętność przyznania się do niewiedzy (nauczyciel  nie musi być alfą i omegą, szczególnie w dzisiejszych czasach, gdy na wszystko można znaleźć odpowiedź w sieci).
 15. Uśmiech, życzliwość.

Może warto byłoby wydrukować sobie te zasady i raz po raz do nich zaglądać J.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz