piątek, 28 listopada 2014

Mam internet...

Pierwszą rzeczą, którą zauważyłam po wejściu do sali, w której uczą się moi podopieczni (oprócz zajęć komputerowych jestem nauczycielem „wspierającym integrację”) był zwisający przy ścianie kabel od Internetu. Umarły moje nadzieje na Internet bezprzewodowy, ale…”jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma”J. Oczywiście od razu zmodyfikowałam etapy zajęć i urozmaiciłam ciekawą skądinąd lekcję wprowadzającą literkę „u” o krótki film ukazujący pracę pszczelarza w pasiece (niezawodny youtube J) oraz wirtualną wycieczkę po Muzeum Pszczelarstwa w Swarzędzu. Na przerwie trafiłam na raport Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji dotyczący m.in. badań nad poziomem wiedzy i umiejętności w dziedzinie TIK. Raport bardzo obszerny, ukazujący problem w odniesieniu do trzech podstawowych obszarów: Człowiek, Gospodarka, Państwo oraz przedstawiający cele, nad którymi należałoby się skupić.

W bardzo dużym skrócie (sytuacja na rok 2013):
• Wysoki poziom umiejętności komputerowych posiadało w Polsce 18,4% społeczeństwa i nie odnotowano przyrostu w stosunku do roku ubiegłego.
• Odnotowany w Polsce wynik był ponad dwa razy niższy od europejskiej czołówki i plasował nasz kraj niemal na końcu rankingu przed Rumunią i Bułgarią.
• Około 60% społeczeństwa nie ma żadnych lub posiada jedynie niskie kompetencje w zakresie obsługi komputera i internetu (potrafi wykonać najwyżej dwie proste czynności).
• Kompetencje cyfrowe Polaków są niższe od średniej w krajach OECD we wszystkich grupach wiekowych, także wśród najmłodszej części naszego społeczeństwa.
• Wbrew obiegowym opiniom na temat wysokich kompetencji cyfrowych młodego pokolenia Polaków, nie wyróżnia się ono pozytywnie w tym zakresie na tle krajów OECD. Wręcz przeciwnie – najmniejszy odsetek populacji w wieku 16–24 lata z wysokimi umiejętnościami na poziomie 2 lub 3 (38%) oraz największy z najniższymi kompetencjami (11%) występuje właśnie w Polsce.
• Niemal o połowę rzadziej niż przeciętnie w PUE mieszkańcy Polski zamieszczają w sieci rezultaty swojej kreatywności – robi to 15% mieszkańców kraju. Aktywność twórcza w postaci opracowywania własnych stron internetowych, czy też blogów jest jeszcze mniej spotykana – przyznaje się do niej zaledwie 3% naszego społeczeństwa.
• Wyposażenie polskich szkół w technologie cyfrowe jest na dość niskim poziomie, za to nauczyciele uważają się za kompetentnych i pewnych swych umiejętności informatycznych, co wynika prawdopodobnie z dużej ilości szkoleń, w których uczestniczą. Szkoda tylko, że praktycznie nie wykorzystują oni technologii cyfrowych podczas zajęć dydaktycznych.
Może scratch będzie tą iskrą, która roznieci płomień. Kończą się już szkolenia Mistrzów Kodowania (ostatnie w ten weekend). Idea programowania w szkołach rozprzestrzenia się. Kolejni pasjonaci zadziwiają swoją kreatywnością, chociażby umieszczając kartki świąteczne w studio scratcha. Może i wy spróbujecie?

Cytaty z raportu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Społeczeństwo informacyjne w liczbach 2014

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz