czwartek, 16 lipca 2015

Aktywna edukacja i co dalej

Ponad miesiąc temu odbyła się w warszawie konferencja podsumowująca program "Aktywna edukacja", realizowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w ramach projektu "Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach". Jego celem było doskonalenie metod nauczania i włączanie do praktyki szkolnej technologii informacyjno-komunikacyjnych. Jak przekonywała na konferencji minister Joanna Berdzik "TIK nie może być celem samym w sobie, ale metoda rozbudzania pasji do nauki oraz elementem przygotowania dzieci do życia i efektywnego funkcjonowania we współczesnym świecie". Nie może być sytuacji, w której "nauczyciele "zachłystują się" nowymi technologiami i do pomysłu TIK "dorabiają" lekcję". Cytat ten pochodzi z wydanej przez CEO publikacji*, będącej pokłosiem programu "Aktywna edukacja". Autorki - Małgorzata Ostrowska oraz Danuta Sterna przedstawiają w niej przykładowe konspekty oraz, pogrupowane według przedmiotów, dobre praktyki, które mogą być inspiracją do doskonalenia własnej pracy*.
W książce znajdziemy też poradnik tworzenia konspektów lekcji z OK, wykaz narzędzi TIK oraz opis pięciu modeli wykorzystywania TIK:

  1. Nauczyciel wykorzystuje TIK do przygotowywania materiałów na zajęcia - uczniowie są odbiorcami, pracują z materiałami w wersji papierowej
  2. Uczeń wykorzystuje TIK do przygotowywania materiałów na zajęcia (samodzielnie lub w grupie) - odbiorcami są pozostali uczniowie i nauczyciel, nie stosują aktywnie TIK
  3. Nauczyciel przygotowuje materiały używając TIK - uczniowie korzystają z TIK  w czasie lekcji, pracują z materiałami w formie elektronicznej 
  4. Nauczyciel przygotowuje dla uczniów materiały do uczenia się w domu (korzystając z TIK), uczniowie opracowują element lekcji, zdobytą wiedza dzielą się w klasie, stosując TIK (model odwróconej lekcji)
  5. TIK towarzyszy procesowi uczenia się.

Warto sięgnąć po wymienioną wyżej pozycję. Polecam również "Efektywne wykorzystanie nowych technologii na lekcjach" autorstwa Howarda Pitlera, Elizabeth R. Hubbell oraz Matta Kuhna. Jeśli byłyby trudności ze zdobyciem wersji papierowej (dostałam obie lektury w ramach grantu ze współpracy z CEO), można skorzystać z pdf-u.
Inne przydatne strony:
samouczki
poradnik narzędziowy (z podziałem na kategorie, polecam!)

* Małgorzata Ostrowska, Danuta Sterna, Technologie informacyjno-komunikacyjne na lekcjach
* Z dobrymi praktykami można się też zapoznać na stronie ceo. Wśród nich znalazł się nasz projekt "Cyfrowo o naszym mieście" (dobra praktyka: wykorzystanie scratcha do opowiadania o swoim mieście) z podanym linkiem oraz wiele innych, np. konkursy związane z programowaniem
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz