czwartek, 26 maja 2016

Po konferencji w Poznaniu

10 minut Iwony Brzózki-Złotnickiej, guru Mistrzów Kodowania
W związku z projektem znowelizowanej podstawy programowej uwzględniającej wprowadzenie do szkół nauki programowania - od klasy I do szkoły ponadgimnazjalnej - w poszczególnych miastach wojewódzkich odbywają się konferencje, mające na celu zapoznanie nauczycieli z propozycją nowej podstawy przedmiotów informatycznych oraz przedstawienie tzw. dobrych praktyk. 24 maja taka konferencja miała miejsce w Poznaniu. Osią spotkania było wystąpienie prof. Macieja Sysło, który w swojej prezentacji ukazywał wizję i pomysły na wprowadzenie pilotażowego programu nauki programowania. Roczny pilotaż ma być czasem na przygotowanie do powszechnego wejścia programowania do szkół, stworzenie odpowiedniej platformy, z możliwością forum. Padały hasła sieci współpracy, dobrych praktyk. Profesor podkreślał rolę  nauczycieli i ich pomysłów w tym projekcie, ukazywał rolę programowania dla innych przedmiotów. Wsparł się tu na badaniach PISA z 2012 r., w których, biorąc pod uwagę umiejętność rozwiązywania problemów np. dotyczących wyznaczania najkrótszej drogi, obsługi klimatyzatora, biletomatu, polscy uczniowie zajęli 29 miejsce (na 32). Profesor podkreślił istnienie warunków do wprowadzenia w Polsce nauki programowania:
  • istnieją przedmioty informatyczne, 
  • są nauczyciele (tu wymienił: informatyki, zajęć komputerowych, matematyki) posiadający niezbędne kompetencje i chętni do nauczania programowania, 
  • w wielu szkołach i placówkach w Polsce jest prowadzona nauka programowania w czasie zajęć obowiązkowych lub zajęć dodatkowych (tu wspomniał o Mistrzach Kodowania J),
  • jest odpowiedni sprzęt (tutaj profesor przypomniał obietnicę światłowodów),
  • są dostępne i bezpłatne środowiska informatyczne dedykowane nauce programowania przez uczniów: Baltie, Scratch, Logo, C++, Python itd., (tu krótka dygresja: w opublikowanym przez Kuratorium Oświaty dokumencie dot.stanu zastanego, wśród wymienionych środowisk informatycznych dedykowanych nauce programowania -Baltie, Scratch, Logo, BlueJ, CodeLite, C++, Python itd. - znalazła się i fundacja CoderDojo) J
  • są uczniowie zaangażowani i gotowi do pracy.
Profesor podkreślał rolę programowania dla rozwoju myślenia komputacyjnego, kreatywności. Mówił o spiralnym rozwijaniu umiejętności, o konieczności wprowadzenia programowania w szerszym kontekście - w formie zabaw, gier, zintegrowanych działań - co jest warunkiem podtrzymania zainteresowania tematem przez cały okres edukacji. Poruszył kwestię personalizacji, podkreślił rolę etapu 1-3 i 4-6, najważniejszych w kontekście odniesienia sukcesu na dalszych szczeblach. Mówił o roli matematyki, znaczeniu programowania w życiu zawodowym. Podkreślił, że kodowanie to jest to samo co programowanie, natomiast program to abstrakcja sytuacji, którą musimy rozwiązać. Znalezienie swojego rozwiązania ma szczególną wartość i wielkim błędem jest karcenie ucznia za użycie w rozwiązaniu sposobu niepodręcznikowego. W swoim wystąpieniu profesor wspomniał też o Godzinie Kodowania, o sposobach na rozwój myślenia komputacyjnego w czasie 12 letniego pobytu w szkole i jego przydatności na innych przedmiotach. Te sposoby to:
  • porządkowanie wg pewnych algorytmów,
  • informatyka bez komputera (tu pokazał matę do kodowania - szkoda, że nie produkcji Mistrzów Kodowania, która w tej chwili doskonale sprawdza się w przedszkolach),
  • język wizualny scratch, blockly, c++.
Po długim wystąpieniu prof. Sysło swoje 10 minut miała p.Iwona Brzózka-Złotnicka ze Stowarzyszenia Mistrzowie Kodowania, która opowiedziała o programie Mistrzów i jego skali ogólnopolskiej. Konferencja w Poznaniu odbywała się dzień po konferencji warszawskiej, podsumowującej III edycję Mistrzów Kodowania. "W 3. edycji Mistrzów Kodowania - obecnie największego programu edukacyjnego w Polsce - udział wzięło ponad 100 tys. uczniów i ponad 3 tys. nauczycieli z całej Polski. W poniedziałek (23 maja) w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie odbyła się konferencja „Więcej niż programowanie. Perspektywa praktyków” podsumowująca miniony rok działalności".* Sukces konferencji warszawskiej i euforystyczne głosy nauczycieli biorących w niej udział warunkują powodzenie pilotażu dot.programowania. Ilość szkół, a przede wszystkim zaangażowanych w program Mistrzów nauczycieli, to doskonała baza do działań na tym polu. Dowodem na "mistrzowską infekcję programistyczną" jest fakt, że na konferencji poznańskiej wszyscy prelegenci-praktycy, którzy dzielili się swoimi doświadczeniami w zakresie nauki programowania na każdym etapie edukacyjnym, byli związani z programem Mistrzów.

Dariusz Stachecki opowiada o programowaniu w gimnazjum
*Mistrzowie Kodowania, Samsung: Ponad 10 tys. uczniów i 3 tys. nauczycieli w trzeciej edycji

fot.x2 Anna Cieślarczyk, trener MK

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz