sobota, 20 lipca 2013

„Jak wyszkolić cyferbelfra”

Jacek Ścibor, założyciel grupy superbelfrzy, w jednym ze swoich artykułów, prowadzi rozważania „Jak wyszkolić cyferbelfra”. Koniecznym jest spełnienie czterech podstawowych warunków:
1. Dyrektor- Lider, który ma swoją, będącą zbiorem wymarzonych efektów, wizję szkoły; który potrafi słuchać i modyfikować tą wizję, gdy natrafi na lepsze niż jego pomysły; którego zadaniem jest ułatwianie pracy.
2. Dostępność do sieci – łącze szybkie i niezawodne, profesjonalne - z serwisem, administratorem, itp.; jego zapewnienie należy do zadań dyrektora.
3. Sprzęt – spełniający potrzeby nauczyciela służbowy laptop, ekran, projektor, głośniki.
4. Szkolenia – w zakresie narzędzi (programów) ; szkolenia w formie warsztatów, a później „nakazanie” wykorzystania tych programów na lekcji.
Dalej autor artykułu wymienia inne pojęcia warunkujące powodzenie „cyfrowej szkoły”. Są to:
1. Świadomość edukacyjna – zmiany edukacyjnego świata, roli nauczyciela.
2. Samoświadomość – świadomość własnych e-potrzeb, będąca warunkiem do wdrożenia na zajęciach TIK.
3. Chcenie – wykrzesanie motywacji do podjęcia dodatkowej pracy w zamian za…brak jakichkolwiek gratyfikacji. Wychodzi na to, że możliwe jest to tylko w przypadku pasjonatów.
4. Współpraca – z innymi nauczycielami i uczniami w sieci, aby możliwe było skierowanie ich „sieciowych aktywności na edukacyjne tory”.
5. Komunikowanie – dzielenie się wiedzą z innymi nauczycielami, konieczność znajomości „jedynego słusznego języka światowej edukacji”.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz