wtorek, 5 lutego 2019

Dzień Bezpiecznego Internetu 2019

Dziś kolejny DBI, tym razem po hasłem "Działajmy razem!". Organizatorzy chcą przez nie zwrócić "szczególną uwagę na potrzebę współpracy i powszechnego zaangażowania rodziców, nauczycieli i innych profesjonalistów, decydentów, dostawców treści i usług internetowych w działania podnoszące poziom bezpieczeństwa dzieci online... Jak wynika z najnowszej edycji badań NASK „Nastolatki 3.0” młodzi ludzie czują zbyt małe oparcie ze strony dorosłych - aż 32,5  proc. z tych badanych, którzy doświadczyli przemocy w internecie, zadeklarowało, że nie zawiadomiło o tym fakcie nikogo". Centralnym punktem obchodów DBI jest konferencja -największe w Europie wydarzenie dotyczące bezpieczeństwa dzieci i młodzieży online.  Można ją oglądać na żywo tutaj.

Strona DBI
*saferinternet.pl
Materiały nt. bezpieczeństwa:
saferinternet
cybernauci (materiały edukacyjne)
cyfrowobezpieczni
Asy Internetu
Przewodnik bezpieczeństwa
10 zasad rozpowszechniania wizerunku
Niedyskretny profil
hejt.stop
kurs Fundacji Orange
Dbam o fejs
Przytul hejtera
Poradnik- jak reagować na cyberprzemoc
Poradnik- dzieci w świecie gier
padlet- DBI
esafetykit