niedziela, 14 lipca 2013

Profil Nauczyciela XXI wieku

Barbara Ostrowska-nauczyciel, szkoleniowiec i egzaminator matury międzynarodowej zamieściła na portalu superbelfów artykuł , w którym wymienia szereg cech idealnego nauczyciela. Wyidealizowany obraz zakłada miłość do zawodu, entuzjazm, pasję oraz stosowanie się do zasady lifelong learning. Skupia się wokół pięciu obszarów:
  1. Nauczyciel jako partner, a jednocześnie autorytet i wzór dla uczniów, zarażający ich swoją pasją oraz stymulujący rozwój, nastawiony na wykształcenie w nich umiejętności poszukiwania informacji i rozwiązywania problemów ; trochę jak „dobry duch, opiekun” pozwalający uczniom na samodzielny rozwój.
  2. Nauczyciel ustawicznie poszukujący- nowych treści, metod pracy; chcący się uczyć, elastyczny.
  3. Nauczyciel rozumiejący współczesny świat, co zakłada nie tylko korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych, ale czerpanie z bogatego dorobku mediów. Gwarantuje to przekazywanie uczniom odpowiedniej wiedzy, wzbudzenie ich zainteresowania, wykształcenie w nich umiejętności właściwego jej przetwarzania i stosowania.
  4. Nauczyciel biegły komunikacyjnie, zarówno w szerokich kontaktach społecznych, jak i kompetentny w zakresie posługiwania się współczesnymi narzędziami ( e-mail, dziennik elektroniczny, telefon) oraz biegły językowo, co umożliwia korzystanie z dorobku globalnego.
  5. Nauczyciel umiejący dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem, mający czas i chęci na spotkania w celu wymiany poglądów, rozwiązywania problemów, itp.
Tytuł posta został zaczerpnięty z artykułu B.Ostrowskiej.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz