środa, 3 sierpnia 2016

Mistrzowie Kodowania a idee Seymoura Paperta

Ostatniego dnia lipca zmarł Seymour Papert, twórca języka LOGO i  jeden z pionierów sztucznej inteligencji.  Papert został uznany jednym z najwybitniejszych autorytetów w dziedzinie edukacji, do czego niewątpliwie przyczyniły się stworzone przez niego idee konstrukcjonistyczne. Opierają się one na tezie, że dziecko nie jest odbiorcą, ale twórcą swojej wiedzy. Należy umożliwić mu uczenie się przez tworzenie (idea nr 1). Już Konfucjusz widział wyższość działania nad słowem i pokazem - „Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem”.  Seymour poszedł dalej – zamiast uczenia się przez działanie postulował uczenie się przez tworzenie. Widział przy tym potencjał technologii, szczególnie technologii cyfrowej, która pozwala „tworzyć znacznie więcej interesujących rzeczy, i tworząc je, możemy się znacznie więcej nauczyć” (technologia jako tworzywo – idea nr 2). Technologia umożliwia „ostrą zabawę”( (hard fun) – idea nr 3. „Uczymy się i pracujemy najlepiej, gdy to nas cieszy. Ale „cieszy nas”, to nie znaczy „jest łatwe””. Ten punkt można odnieść do stopniowania trudności. Większą motywację i satysfakcję uzyskamy w przypadku zadań, które będą wymagać od nas odpowiedniego wysiłku. Kolejny postulat – idea nr 4- to „uczenie się jak się uczyć”. Należy „wziąć odpowiedzialność za swoje uczenie się”, a przy tym dać sobie czas odpowiedni do zadania, nauczyć się gospodarować własnym czasem (idea nr 5). Szósta idea postuluje uwolnienie się od strachu przed błędami, gdyż „Nic naprawdę ważnego nie działa od razu dobrze”. Kolejna zasada (idea nr 7) dotyczy uczenia się wraz z uczniami, gdyż „Najlepsza lekcja, jakiej możemy udzielić naszym uczniom, to pokazanie im, jak sami się uczymy”. Ósma idea to konieczność znajomości technologii cyfrowej, która jest równie ważna, jak czytanie i pisanie. Ta technologia ma być używana do uczenia się innych przedmiotów.
Warto prześledzić osiem wielkich idei Paperta. Szczegółowo są one opisane w artykule dr Andrzeja Walata „O konstrukcjonizmie i ośmiu zasadach skutecznego uczenia się według Seymoura Paperta”. Mogą one skłonić do refleksji, ale też stanowić wytyczne do „lepszej” edukacji.  Ich szczegółowa analiza pozwala mi stwierdzić, że istnieje grupa, która stosuje te zasady w praktyce – Mistrzowie Kodowania.

2 komentarze: