poniedziałek, 18 sierpnia 2014

OK nie zawsze znaczy okay

Do końca września na stronie CEO przedstawiciele szkół mogą zgłaszać swoje placówki do programu Aktywna edukacja . Edycja 2014/2015 nosi nazwę CYFROWA ŚCIEŻKA. W jej ramach nauczyciele będą podnosić swoje kompetencje w zakresie TIK oraz oceniania kształtującego. O OK. pisze Jacek Strzemieczny - prezes Fundacji  Centrum Edukacji Obywatelskiej, zapowiadając projekt ministerialnych zmian dotyczących oceniania. Ma ono „udzielać uczniowi pomocy w nauce w postaci informowania go o tym, co zrobił dobrze, co i jak powinien poprawić”. To nic innego jak postulat oceniania kształtującego, którego gorącą zwolenniczką i propagatorką jest Danuta Sterna, autorka książki „Ocenianie kształtujące w praktyce”, a jednocześnie nauczyciel-praktyk stosujący OK podczas prowadzenia zajęć z matematyki.

Artykuł dr Strzemiecznego nie nosi w tytule wyrażenia „ocenianie kształtujące”, ale „ocenianie opisowe”. Autor zauważa, że taka forma oceniania wcale nie musi być ocenianiem kształtującym. Często nie różni się od informacji wyrażonej stopniem. I tutaj wreszcie pojawia się sens, którego  nie widzieli dotychczas nauczyciele uczący w I-III. Nie chodzi o to, aby się rozpisywać podsumowując pracę ucznia, ale aby dać jemu wskazówki co do dalszej pracy, „jak się zbliżył do postawionych przed nim kryteriów sukcesu” czyli praktycznie „co zrobił dobrze, co i jak ma poprawić, jak się ma dalej uczyć”. Niewątpliwie, nie jest to łatwe, ale od czego są grupy wsparcia. 


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz